Let op: Uniec.eu is een herberekeningsprogramma dat geschikt is voor EPC-berekeningen onder de oude norm: NEN 5128. Indien u geïnteresseerd bent in software voor de EPG-norm NEN 7120 die vanaf 1 juli 2012 van kracht is, verwijzen wij u naar onze website www.uniec2.nl.

 


Inloggen
Wachtwoord kwijt!

 

Invulinstructie

Uniec.eu berekent het energiegebruik voor individuele installaties volledig opnieuw. De rekenresultaten worden dus niet beïnvloed door de invoer in de basisberekening. Hierdoor kunnen prestaties niet dubbel berekend worden.

Wel adviseren wij een eenduidige invoer in de basisberekening om verwarring te voorkomen. Onderdeel van deze eenduidige invoer is het invoeren van het project per bouwlaag. Klik op het gewenste voorbeeld voor een PDF-document waarin toegelicht wordt op welke wijze de basisberekening uitgevoerd moet worden. In deze toelichting wordt tevens uitgelegd hoe met collectieve installaties omgegaan moet worden.

Uniec.eu kan berekeningen inlezen gemaakt met EPW v2.02, EPW v2.1, EPW v2.2 en Bink Software.